• Bhiwshan Patil Shinde Shikshan Gramin Vikas Bahu Ud. Sanstha, Mehakar Dist-Buldhana Reg.No- MH/457/Buldhana/2005
  • Tel. +91-9011042409

COURSES

Sr.No. Course Intake capacity
1 BHMS 100 SEAT